Firmom, które nie korzystały wcześniej z naszych usług, proponujemy przeprowadzenie wyczerpującego, darmowego audytu bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Audyt bezpieczeństwa pozwala na znalezienie wszelkich luk i słabych punktów w systemie teleinformatycznym, określa jak dobrze system jest chroniony, weryfikuje również czy wybrany poziom zabezpieczeń jest wystarczający dla Państwa przedsiębiorstwa.

Audyt taki ma ponadto pokazać kadrze zarządzającej, jakie skutki mógłby wywołać prawdziwy atak komputerowego włamywacza, w przypadku gdyby system nie był należycie zabezpieczony.

Audyt bezpieczeństwa wykonywany jest w sposób całkowicie kontrolowany, jednak do jego przeprowadzenia używane są narzędzia i metody, z których korzystają komputerowi włamywacze. Kontrolowane używanie takich technik gwarantuje rzetelne przeprowadzenie audytu.

Ważnym składnikiem audytu bezpieczeństwa jest przeprowadzenie testów penetracyjnych, które przeprowadzane bez żadnej wiedzy o systemie, pokazują do jakich informacji mogą uzyskać dostęp osoby, które tych informacji mogą szukać. Testy penetracyjne pokażą również, jakie uszkodzenia mógłby wywołać atak na niezabezpieczony właściwie system.


Powrót do usług...